Video

Thanh niên đếm ô gạch, song sắt vì ở nhà quá lâu

Nguyên 03/04/2020 10:35

Ở nhà tránh dịch quá lâu, thanh niên đếm ô gạch, song sắt trong nhà để giết thời gian, giải sầu.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất