JavaScript is off. Please enable to view full site.

Thanh niên cho cá ăn và cái kết từ lũ bạn thân

Nhiều người xem không nhịn được cười khi nam thanh niên đứng trên bên rắc mồi, còn nhóm bạn giả vờ là cá nhảy loạn xạ dưới sông.