JavaScript is off. Please enable to view full site.

Thanh niên bị đánh bất tỉnh vì chọc nhầm bạn gái của võ sĩ quyền anh

Hai thanh niên nhận được một bài học nhớ đời khi vô tình trêu chọc nhầm bạn gái của võ sĩ quyền anh.