Video

Thanh niên ảo thuật bỏ chanh xuyên qua miệng chai nước bị bạn 'phá đám'

Oanh 26/03/2020 14:20

Thanh niên thể hiện trình ảo thuật điêu luyện khi bỏ chanh xuyên qua miệng chai nước nhưng người bạn của anh lại đột ngột 'phá đám'

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất