Video

Thạch Kiên và chiếc đàn guitar tự chế bằng ống nước

Điền 20/12/2019 04:21

Chiếc đàn guitar tự chế bằng ống nước là một sáng chế của Thạch Kiên, hiện sinh sống và làm việc tại Biên Hòa.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất