Video

Tên trộm để lại cây mai vì gặp phải chủ nhà cao tay

Điệp 03/11/2021 17:00

Sau khi nhổ được cây ra khỏi chậu, tên trộm không ngờ rằng chủ nhà quá cao tay khiến hắn phải để lại cây mai rồi bỏ đi.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất