Video

Tên trộm bẻ khóa xe SH bị chó rượt chạy trối chết

Điệp 16/11/2021 11:26

Sau khi rượt tên trộm bỏ chạy trối chết, chú chó quay lại nằm bên chiếc xe SH đã bị bẻ khóa để trông giùm cho chủ.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất