JavaScript is off. Please enable to view full site.

Sống là phải biết thích nghi

Con gà được nuôi trong chuồng vịt từ nhỏ, khi lớn lên nó cũng tưởng mình là Vịt.