Video

Siêu phẩm bida 3 băng của Blomdahl (P2)

Điệp 01/12/2021 09:13

Vua billiards thế giới - Torbjorn Blomdahl (Thụy Điển) có pha đánh 3 băng như thể được máy tính lập trình sẵn đường bi lăn khiến ai xem cũng nể phục.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất