Video

Sen khổ sở lừa chó cưng vào nhà để trốn đi chơi

Hân 03/06/2021 07:10

Thấy chủ trốn đi chơi, chú chó chạy ra đường đòi đi theo, nhất quyết không chịu vào nhà mặc cho chủ tìm đủ cách để dụ.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất