Video

'Robot lau nhà' chạy bằng sữa

Điệp 12/01/2022 09:31

"Nhà lúc nào cũng sạch là nhờ con trâu con này đây!", tác giả video hài hước chia sẻ.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất