Video

Robot "diễn sâu" khi giải rubik

Hân 03/01/2021 14:30

Trước khi xoay khối rubik, robot giơ lên soi như kiểu "các bạn nhìn tôi diễn nè. Xong quơ quơ ý như muốn nói, thấy tôi thông minh chưa".

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất