Video

Rắn độc trả giá sau khi đòi 'xơi tái' con rùa

Điệp 06/07/2021 08:48

Con rắn bỏ chạy trối chết sau khi thoát khỏi được mai rùa. Có lẽ, nó đã rút ra được một bài học nhớ đời.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất