Video

Rắn bò vào đồn cảnh sát tấn công người

Hân 16/09/2021 06:00

Thấy con rắn bò vào đồn cảnh sát định tấn công mình, người đàn ông ở Thái Lan liền giơ chân đạp và bắt gọn con vật.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất