Video

Quan điểm của Nguyễn Văn Chung, Y Thanh về thần tượng và khán giả

VƯỜN KHOAI 18/05/2022 19:00

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và ca sĩ Y Thanh đưa ra góc nhìn về mối quan hệ giữa thần tượng và khán giả để không xảy ra những lum xùm không đáng có.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất