Video

Phản ứng lầy lội của Husky khi bị chủ bắt nhặt bóng

Hân 04/05/2021 05:14

Chó ngáo Husky không biết nghe lời, còn dùng răng 'thử độ bền' chiếc ôtô mới bị chủ cho ăn tát.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất