Video

Pha đánh bida lỗ đen đủi nhất quả đất

Điệp 31/03/2022 09:00

Cơ thủ Naoyuki Oi ngắm đưa bi số 6 vào lỗ 10 nhưng không ngờ bi cái lại bị đá xuống lỗ một cách khó tin.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất