Pha đánh bida không có trong sách giáo khoa (P6)

Video

Đăng lúc 08:52 | 20-11-2021

Nam cơ thủ có pha đánh bida đầy ảo diệu khiến nữ trọng tài cũng phải tâm phục khẩu phục.

CHUYÊN MỤC