Video

Pha đánh bida không có trong sách giáo khoa (P11)

Điệp 30/11/2021 13:15

Nhiều người không hiểu vì sao chàng trai có thể đánh bi số 8 lượn vòng qua dãy bi trên bàn rồi lăn vào lỗ góc.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất