Video

Pha đánh bida không có trong sách giáo khoa (P10)

Điệp 26/11/2021 20:23

Sau pha giấu bi cực khó của đối thủ, phù thủy bida lỗ Efren Reyes vẫn đưa được bi số 9 xuống lỗ 10 khiến tất cả phải khâm phục.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất