Video

Pha đánh bida 3 băng tuyệt đẹp của Sayginer (P6)

Điệp 11/05/2022 15:24

Trong trận gặp cơ thủ Hàn Quốc, vua múa Sayginer có cú đánh 5 băng như thể được máy tính lập trình sẵn đường đi.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất