Video

Ông cậu chơi khăm các cháu 'Ai chưa ngủ giơ tay?'

Hân 19/02/2022 12:15

Nghe cậu nói "ngủ rồi cái tay là đưa lên trời", kết quả các cháu ai cũng đưa tay lên khiến nhiều người xem bật cười.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất