Video

Ông bố muốn trầm cảm khi dạy con trai học bài

Điệp 23/11/2021 09:17

Ngồi dạy con trai giải phép toán "20-5=?", người bố năm lần bảy lượt gợi ý nhưng mãi đến khi cầm đến chiếc gậy thì con hiểu .

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất