JavaScript is off. Please enable to view full site.

Nữ hoàng băng giá phiên bản lỗi

Hình ảnh nữ hoàng băng giá đã được một nhóm học sinh thể hiện lại với phong cách "cây nhà là vườn".