JavaScript is off. Please enable to view full site.

Những nghịch lý về ước mơ trong cuộc sống

TTC

Không ai đánh thuế ước mơ và cách nhanh chóng nhất để chạm được ước mơ chính là ngủ.