Video

Những điều bình thường ở Việt Nam nhưng phi thường trong mắt thế giới

Thanh Xuân + Anh Trọc Comics 25/07/2020 06:10

Những thứ bình thường diễn ra hàng ngày ở Việt Nam nhưng người nước ngoài lại thấy lạ.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất