Video

Nhân viên y tế Trung Quốc sáng tạo vũ điệu rửa tay tập thể

Oanh 23/03/2020 14:30

Sau vũ điệu "Ghen Côvy" của Việt Nam, các nhân viên y tế Trung Quốc đã cho ra đời vũ điệu rửa tay tập thể cũng thú vị không kém.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất