Video

Nhân viên chuyển hàng đơ người khi làm đổ tủ lạnh

Trần Nguyên 20/03/2022 14:15

"Lấy tiền đâu mà đền cái tủ lạnh này đây", 2 nhân viên said.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất