Video

Nhân viên chạy tán loạn khi bò lao vào tiệm điện thoại

Điệp 23/09/2021 10:10

"Đứa nào nói tao chỉ bằng chiếc điện thoại iPhone bước ra đây", chú bò said.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất