Video

Nhà cây độc đáo ở Malaysia

BÌNH AN (Nguồn: SCMP) 30/11/2019 07:17

Thay vì chặt cây lấy gỗ xây nhà, một nhà thơ ở Malaysia thu nhặt các cành cây rơi rụng trong rừng và đem về tạo hình. Sau hơn một năm, tác phẩm độc đáo của ông đã gần như hoàn tất. Nguồn: SCMP

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất