Video

Người đàn ông say rượu nhầm hàng rào là cửa cổng

Hân 20/10/2021 09:25

Nhầm lẫn hàng rào là cửa cổng, người đàn ông cố gắng mở nhưng không được, đến khi có người trong nhà nhắc nhở thì mới nhận ra.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất