Video

Người đàn ông ngã dập mông vì bị lấy mất ghế

Đô 14/01/2021 13:55

Đang đứng lên lấy thức ăn, người đàn ông không hề biết rằng chiếc ghế mình đang ngồi đã bị lấy ra chỗ khác.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất