Video

Người đàn ông lội ao vớt bèo bị cá khủng đánh

Điệp 13/05/2022 12:05

Người đàn ông đang vớt bèo bất ngờ bị một con cá khủng húc vào người ngã ngửa xuống ao.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất