Video

Người đàn ông liên tục giật được cá trê trên phố Sài Gòn

Hân 17/05/2020 09:10

Người đàn ông mắc mồi vào lưỡi câu rồi thả dây qua lỗ nắp cống thoát nước và liên tục giật được cá.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất