Video

Người đàn ông dùng chân mở cửa taxi vì sợ virus Corona

Oanh 08/04/2020 14:10

Người đàn ông ở Ma-rốc dùng chân mở cửa taxi vì sợ virus Corona. Tuy nhiên, hành động này gây nhiều tranh cãi.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất