Video

Người đàn ông bán vé số đờn vọng cổ bằng miệng

Điệp 21/06/2020 07:02

Không cần bất cứ một dụng cụ âm thanh nào, chỉ từ trong miệng của mình, ông Trần Văn On (Bảy On) bán vé số ở huyện Thủ Thừa (Long An) có thể đệm thành công giai điệu của các bài vọng cổ nức tiếng.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất