JavaScript is off. Please enable to view full site.

Người chủ hóa trang thành đồ chơi yêu thích của chú chó

Chú chó mừng rỡ khi thấy món đồ chơi yêu thích của mình to hơn nhân dịp Noel.