Ngựa khuỵu gối, cúi đầu xin thả người bạn chó

Video

Đăng lúc 15:28 | 05-04-2020

Chú chó bị chủ bán đi, ngựa đen đã chạy theo, khuỵu gối, cúi đầu xin đừng bắt đi người bạn thân của mình.

CHUYÊN MỤC