JavaScript is off. Please enable to view full site.

Nghe 'chủ nợ' nhắn nhủ đôi điều với 'con nợ' ngày cận Tết

Ai còn nợ thì nhớ trả đi nhé, đừng vài vài đồng tiền mà lại mất lòng nhau.