Video

Nên về nhà hay ở lại thành phố làm thêm ngày Tết?

Điền - Oanh 14/01/2020 15:13

Về nhà sum họp gia đình hay tranh thủ ở lại thành phố đi làm thêm kiếm tiền ngày Tết ? Đối với những bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn, việc làm thêm ngày Tết cũng là cơ hội, bạn nghĩ điều này như thế nào?

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất