Video

Nam thanh niên 'thách đấu' trên phao nhún cùng đối thủ bự gấp 3 lần mình và cái kết 'chìm nghỉm'

Đô 05/07/2020 18:25

Đã bảo là làm cái gì thì cũng phải tự lượng sức mình rồi mà không nghe.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất