Video

Nam sinh tấu hài khi đọc bảng cửu chương 8

Điệp 24/09/2021 15:34

"Tự nhiên 8 nhân 9 lại bằng 70, rồi sao 8 nhân 10 mới có 78 dợ", nam sinh bối rối khi đọc lộn bảng cửu chương 8.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất