Video

Nam sinh nói tục quên tắt mic bị thầy đuổi khỏi lớp học online

Điệp 16/09/2021 07:57

Trong buổi học online, một nam sinh nói tục khi than bài khó nhưng quên tắt mic và bị thầy giáo đuổi ra khỏi danh sách lớp học.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất