Video

Nam nhân viên ngán ngẩm với thanh niên cướp 2 chai xăng

Điệp 08/06/2021 15:27

Khuya 6-6, một thanh niên ghé vào cây xăng Phạm Văn Đồng (Từ Liêm, Hà Nội) hỏi mua hai chai 1,5 lít. Sau khi nhân viên đổ xong thì anh ta co chân bỏ chạy, không trả tiền.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất