JavaScript is off. Please enable to view full site.

Nam ảo thuật đường phố dùng ống hút nâng ly bia

Nam thanh niên đưa ống hút vào ly bia, khuấy rồi nhấc bổng ly lên không trung. Màn biểu diễn của anh ta khiến nhiều người xem bất ngờ.