Video

Muôn kiểu 'cô hồn sống': Người rắc gạo muối giúp chủ nhà, kẻ lật bàn cúng vì chờ lâu

Hân 04/09/2020 11:51

Đám đông giành giật heo quay hay nam thanh niên nổi giận lật bàn cúng của gia chủ vì không thấy mâm tiền... Đó là một trong những kiểu 'cô hồn sống' đi giật đồ cúng trong tháng 7 âm lịch.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất