Video

Mùa dịch đã làm thay đổi nhiều thứ và có những thứ bị tổn thương sâu sắc

Thanh Xuân + Phương Ròm 29/04/2020 06:30

Những thứ bị tổn thương trong mùa dịch từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ vật chất đến tinh thần...

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất