Video

Môtô tông vào dải phân cách vì nôn nóng vượt container

Đô 13/09/2020 06:11

Thay vì chờ xe container ôm hết vòng cua thì đôi nam nữ đi môtô nôn nóng rồ ga đánh lái qua trái để vượt lên thì tông vào dải phân cách giữa đường.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất