Video

Đăng lúc 14:41 | 22-04-2020

Lần lượt từng thành viên của hai đội chơi nhìn hình đoán tên của bộ phim. Người giành búa sẽ được đoán trước, đoán đúng sẽ được cộng điểm cho đội mình, đoán sai điểm sẽ thuộc về đội bạn. Đội nào có nhiều điểm hơn sẽ là đội chiến thắng.

CHUYÊN MỤC