Video

Minigame: Nghe nhạc đoán tên bài hát và ca sĩ

LP Entertainment 10/04/2020 20:00

Hai đội chơi thi đấu với nhau. Lần lượt từng thành viên của mỗi đội chơi sẽ lắng nghe một giai điệu, sau đó giành quyền trả lời. Ai trả lời đúng tên bài hát và ca sĩ thể hiện sẽ mang điểm về cho đội của mình. Đội nhiều điểm hơn sẽ là đội chiến thắng.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất